Sơn chống gỉ bóng Alkyd Hải Âu (AKL-502) - thùng 1 lít

Sơn dầu Alkyd được sử dụng để bảo vệ các cấu kiện xây dựng, khung kèo thép, các loại thiết bị thép dùng trong nhà.
Quy cách đóng gói: lon 1 lít, thùng 5 lít và thùng 20 lít.
Mã sản phẩm: 1.881
Đơn vị: lít
Giá bán: gọi trực tiếpĐiều kiện giao hàng: liên hệ đặt hàng.
Click để xem thêm 1.881

bao bì son hai au sài gòn

✅sơn 1✅sơn SƠN CHỐNG GỈ ALKYD – NÂU MỜ (AK 501)

✅sơn chống

✅sơn chống gỉ bóng Được sản xuất trên cơ sở nhựa alkyd✅sơn bột màu chống gỉ✅sơn chống dung môi và các phụ gia✅sơn chống
✅sơn alkyd hải âu
✅sơn alkyd Sơn có khả năng bám dính cao bề mặt nền✅sơn chống gỉ bóng
✅sơn hải âu
✅sơn một thành phần hải âu Dùng sơn lót chống gỉ cho các kết cấu sắt thép✅sơn chống gỉ bóng cấu kiện nhà xưởng và các công trình không thường xuyên tiếp xúc với nước …

✅sơn một thành phần

✅son alkyd hai au

✅son alkyd ✅son hai au ✅son mot thanh phan hai au ✅son mot thanh phan ✅sơn ✅sơn alkyd ✅son alkyd hai au ✅son mot thanh phan ✅sơn hải âu ✅son hai au ✅sơn chống gỉ bóng ✅sơn một thành phần hải âu ✅son alkyd hai au ✅son mot thanh phan ✅sơn hải âu ✅son hai au ✅sơn chống gỉ bóng ✅sơn một thành phần hải âu ✅son hai au ✅son hai au ✅bao bì son hai ✅sơn ✅sơn alkyd ✅son alkyd hai au ✅son mot thanh phan ✅sơn ✅sơn chống ✅sơn chống gỉ bóng ✅sơn một thành phần hải âu ✅son hai au ✅son hai au ✅sơn chống gỉ bóng ✅sơn alkyd hải âu ✅sơn alkyd ✅son alkyd hai au ✅son mot thanh phan ✅sơn ✅sơn alkyd ✅sơn hải âu ✅sơn một thành phần hải âu ✅son hai au ✅son hai au ✅sơn chống gỉ bóng ✅sơn một thành phần hải âu ✅sơn một thành phần ✅son alkyd hai au ✅son mot thanh phan ✅sơn ✅sơn alkyd ✅son alkyd hai au ✅son alkyd ✅son hai au ✅son hai au ✅sơn một thành phần hải âu ✅son hai au ✅son hai au ✅sơn chống gỉ bóng ✅sơn alkyd hải âu ✅sơn alkyd ✅son alkyd hai au ✅son mot thanh phan ✅sơn hải âu ✅son hai au ✅sơn chống gỉ bóng ✅sơn một thành phần hải âu ✅sơn một thành phần ✅son alkyd hai au ✅son mot thanh phan ✅sơn alkyd ✅son alkyd hai au ✅son mot thanh phan ✅sơn hải âu ✅son hai au ✅sơn chống gỉ bóng ✅sơn một thành phần hải âu ✅sơn một thành phần ✅son alkyd hai au ✅son mot thanh phan ✅sơn chống gỉ bóng ✅sơn một thành phần hải âu ✅son mot thanh phan ✅sơn hải âu ✅son hai au ✅sơn chống gỉ bóng ✅sơn một thành phần hải âu ✅son hai au ✅son mot thanh phan hai au ✅son mot thanh phan ✅sơn ✅sơn alkyd ✅son alkyd hai au ✅son alkyd ✅son hai au ✅son hai au ✅sơn chống gỉ bóng ✅sơn một thành phần hải âu ✅sơn một thành phần ✅son alkyd hai au ✅son mot thanh phan ✅sơn ✅sơn một thành phần hải âu ✅sơn một thành phần ✅son alkyd hai au
✅sơn hải âu
✅son hai au TT
✅bao bì son hai
✅sơn chống
✅sơn chống gỉ bóng TÊN CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT
✅sơn alkyd hải âu
✅sơn hải âu
✅sơn một thành phần hải âu ĐVT
✅sơn một thành phần
✅son alkyd
✅son hai au MỨC CHỈ TIÊU
✅son mot thanh phan hai au
✅bao bì son hai
✅sơn 1
✅sơn chống
✅sơn alkyd hải âu
✅sơn alkyd Mầu sắc
✅sơn hải âu
✅sơn một thành phần ✅son alkyd
✅son hai au Nâu mờ
✅son mot thanh phan hai au
✅bao bì son hai
✅sơn 2
✅sơn chống
✅sơn alkyd hải âu
✅sơn alkyd Độ nhớt (ở 25oC ) – không nhỏ hơn
✅sơn hải âu
✅sơn một thành phần
✅son alkyd hai au Giây
✅son alkyd
✅son mot thanh phan hai au
✅son mot thanh phan 50
✅sơn hải âu
✅sơn chống
✅sơn chống gỉ bóng 3
✅sơn alkyd hải âu
✅sơn hải âu
✅sơn một thành phần hải âu Tỷ trọng ( ở 25oC)
✅sơn một thành phần
✅son alkyd
✅son hai au Kg/lít
✅son mot thanh phan hai au
✅sơn hải âu
✅son hai au 1✅sơn alkyd hải âu3 (± 0✅sơn alkyd05)
✅bao bì son hai
✅sơn alkyd hải âu
✅sơn alkyd 4
✅sơn hải âu
✅sơn một thành phần
✅son alkyd hai au Hàm rắn (% theo thể tích)
✅son alkyd
✅son mot thanh phan hai au
✅son mot thanh phan %
✅sơn hải âu
✅bao bì son hai
✅sơn 43✅sơn hải âu3
✅sơn chống
✅sơn hải âu
✅sơn một thành phần hải âu 5
✅sơn một thành phần
✅son alkyd
✅son hai au Độ bám dính (ISO 2409)
✅son mot thanh phan hai au
✅sơn hải âu
✅son hai au Điểm
✅bao bì son hai
✅sơn chống
✅sơn chống gỉ bóng 1
✅sơn alkyd hải âu
✅sơn một thành phần
✅son alkyd hai au 6
✅son alkyd
✅son mot thanh phan hai au
✅son mot thanh phan Chiều dày màng khô đề nghị
✅sơn hải âu
✅bao bì son hai
✅sơn µm
✅sơn chống
✅sơn alkyd hải âu
✅sơn alkyd 50 -100
✅sơn hải âu
✅son alkyd
✅son hai au 7
✅son mot thanh phan hai au
✅sơn hải âu
✅son hai au Định mức tiêu hao lý thuyết
✅bao bì son hai
✅sơn chống
✅sơn chống gỉ bóng m2/lít
✅sơn alkyd hải âu
✅sơn hải âu
✅sơn một thành phần hải âu 6✅sơn một thành phần hải âu5 (50µm)
✅sơn một thành phần
✅son mot thanh phan hai au
✅son mot thanh phan 8
✅sơn hải âu
✅bao bì son hai
✅sơn Thời gian khô (với chiều dày màng khô 50µm)
✅sơn chống
✅sơn chống gỉ bóng + Khô bề mặt
✅sơn alkyd hải âu
✅sơn alkyd + Khô hoàn toàn
✅sơn hải âu
✅sơn một thành phần
✅son alkyd hai au Giờ
✅son alkyd
✅son mot thanh phan hai au
✅son mot thanh phan 25oC
✅sơn hải âu
✅bao bì son hai
✅sơn 35oC
✅sơn chống
✅sơn hải âu
✅sơn một thành phần hải âu 6
✅sơn một thành phần
✅son alkyd
✅son hai au 4
✅son mot thanh phan hai au
✅bao bì son hai
✅sơn 24
✅sơn chống
✅sơn alkyd hải âu
✅sơn alkyd 18
✅sơn hải âu
✅son alkyd
✅son hai au 9
✅son mot thanh phan hai au
✅sơn hải âu
✅son hai au Thời gian sơn lớp tiếp theo ( với chiều dày màng khô 50µm)✅sơn alkyd hải âu
✅bao bì son hai
✅sơn + Tối thiểu
✅sơn chống
✅sơn chống gỉ bóng + Tối đa
✅sơn alkyd hải âu
✅sơn hải âu
✅sơn một thành phần hải âu Giờ
✅sơn một thành phần
✅son alkyd
✅son hai au 12
✅son mot thanh phan hai au
✅bao bì son hai
✅sơn Ngày
✅sơn chống
✅sơn alkyd hải âu
✅sơn alkyd < 30
✅sơn hải âu
✅son alkyd
✅son hai au 10
✅son mot thanh phan hai au
✅sơn hải âu
✅son hai au Dung môi pha loãng
✅bao bì son hai
✅sơn Tỷ lệ pha thêm
✅sơn chống
✅sơn alkyd hải âu
✅sơn alkyd %
✅sơn hải âu
✅sơn một thành phần
✅son alkyd hai au AS 02
✅son alkyd
✅son hai au ( 0 – 5 %)
✅son mot thanh phan hai au
✅bao bì son hai
✅sơn 11
✅sơn chống
✅sơn alkyd hải âu
✅sơn alkyd Khả năng tương hợp với lớp sơn trước
✅sơn hải âu
✅sơn một thành phần
✅son alkyd hai au Bám dính tốt trên bề mặt sắt✅sơn một thành phần thép
✅son alkyd
✅sơn hải âu
✅son hai au 12
✅bao bì son hai
✅sơn chống
✅sơn chống gỉ bóng Khả năng tương hợp của lớp sơn khác lên nó
✅sơn alkyd hải âu
✅sơn hải âu
✅sơn một thành phần hải âu Alkyd phủ
✅sơn một thành phần
✅son mot thanh phan hai au
✅son mot thanh phan 13
✅sơn hải âu
✅bao bì son hai
✅sơn Phương pháp sơn
✅sơn chống
✅sơn alkyd hải âu
✅sơn alkyd Súng phun✅son alkyd hai au chổi hoặc cọ lăn
✅sơn hải âu
✅son alkyd
✅son hai au 14
✅son mot thanh phan hai au
✅sơn hải âu
✅son hai au Bao bì
✅bao bì son hai
✅sơn chống
✅sơn chống gỉ bóng Hệ sơn 1 thành phần
✅sơn alkyd hải âu
✅sơn alkyd Thùng 20 lít & 5 lít
✅sơn hải âu
✅son alkyd

✅son hai au

✅son mot thanh phan hai au

✅son mot thanh phan 2✅sơn alkyd SƠN CHỐNG GỈ ALKYD – XÁM (AK 703 )

✅sơn hải âu

✅son hai au Được sản xuất trên cơ sở nhựa alkyd✅son alkyd bột màu chống gỉ - xám✅son hai au dung môi và các phụ gia✅sơn hải âu

✅bao bì son hai

✅sơn Sơn có khả năng bám dính cao vào bề mặt nền✅sơn một thành phần hải âu

✅sơn chống

✅sơn chống gỉ bóng Dùng sơn lót chống gỉ✅son mot thanh phan hai au phủ trang trí cho các kết cấu sắt thép✅son mot thanh phan cấu kiện nhà xưởng và các công trình không thường xuyên tiếp xúc với nước…

✅sơn alkyd hải âu

✅sơn alkyd

✅sơn hải âu ✅sơn một thành phần hải âu ✅sơn một thành phần ✅son alkyd hai au ✅son mot thanh phan
✅son alkyd
✅son hai au TT
✅son mot thanh phan hai au
✅sơn hải âu
✅son hai au TÊN CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT
✅bao bì son hai
ĐVT

MỨC CHỈ TIÊU

1
Mầu sắc
Xám
2
Độ nhớt (ở 25oC ) – không nhỏ hơn
Giây
50
3
Tỷ trọng ( ở 25oC)
Kg/lít
1✅sơn hải âu18 (± 0✅son hai au02)
4
Hàm rắn (% theo thể tích)
%
48
5
Độ bám dính (ISO 2409)
Điểm
1
6
Chiều dày màng khô đề nghị
µm
50 -100
7
Định mức tiêu hao lý thuyết
m2/lít
8✅bao bì son hai6 (50µm)
8
Thời gian khô (với chiều dày màng khô 50µm)
+ Khô bề mặt
+ Khô hoàn toàn
Giờ
25oC
35oC
6
4
24
18
9
Thời gian sơn lớp tiếp theo ( với chiều dày màng khô 50µm)✅sơn một thành phần
+ Tối thiểu
+ Tối đa
Giờ
12
Ngày
< 30
10
Dung môi pha loãng
Tỷ lệ pha thêm
%
AS 02
( 0 – 5 %)
11
Khả năng tương hợp với lớp sơn trước
Bám dính tốt trên bề mặt sắt✅sơn thép
12
Khả năng tương hợp của lớp sơn khác lên nó
Alkyd phủ
13
Phương pháp sơn
Súng phun✅sơn chống chổi hoặc cọ lăn
14
Bao bì
Hệ sơn 1 thành phần
Thùng 20 lít & 5 lít

Bảng màu sơn Hải Âu

1. Bảng giá sơn Epoxy Hải Âu2. Sơn Epoxy Bestmix3. Bảng giá sơn nước Nippon4. Bảng giá sơn INTEK5. Bảng giá sơn nước - sơn trang trí Kova 6. Bảng giá sơn Epoxy Hải Âu7. Bảng giá sơn Jotun8. Bảng giá sơn Kansai9. Bảng giá Sơn Mô Tô Kiều10. 11. Bảng giá Sơn tàu biển Rainbow12. 13. Bảng giá nhóm sơn nước cao cấp Rainbow14. Bảng giá nhóm sơn Epoxy Rainbow 15. Bảng giá nhóm sơn Alkyd cao cấp Rainbow16. Bảng giá nhóm sơn PU - PU chống thấm cao cấp Rainbow17. Sơn chống ăn mòn rainbow18. Sơn nước gốc dầu RAINBOW - Cement mortar paint19. Bảng giá Sơn nung Rainbow20. Bảng giá SƠN KLC21. Bảng giá sơn gỗ OSEVEN22. Bảng giá sơn Epoxy Hải Âu23. Bảng giá sơn Alkyd Hải Âu24. Bảng giá sơn PU Hải Âu25. Bảng giá sơn Cao Su clo hóa Hải Âu26. Bảng giá Sơn chịu nhiệt Hải Âu27. Bảng giá sơn biến tính Hải Âu28. Bảng giá sơn Acrylic Hải Âu29. Bảng giá sơn Bê tông Hải Âu

Bảng giá sơn Alkyd Hải Âu

Danh mục Giá bán
sơn hải âu✅Dung môi sơn Alkyd Hải Âu AS-02 - thùng 5 lít 50.000
son hai au✅Sơn phủ Alkyd Hải Âu màu xám đậm (AKP-750) - thùng 5 lít 89.000
bao bì son hai✅Sơn phủ Alkyd Hải Âu màu xám sáng (AKP-752) - thùng 20 lít 87.000
sơn✅Sơn phủ Alkyd Hải Âu màu cỏ úa (AKP-452) - thùng 5 lít 0
sơn chống✅Sơn phủ Alkyd Hải Âu màu trắng (AKP-790) - thùng 20 lít 94.000
sơn chống gỉ bóng✅Sơn phủ Alkyd Hải Âu màu vàng cam (AKP-653) - thùng 5 lít 108.000
sơn alkyd hải âu✅Sơn phủ Alkyd Hải Âu màu đỏ nâu (AKP-550) - thùng 20 lít 87.000
sơn alkyd✅Sơn chống gỉ xám Alkyd Hải Âu (AKL-702) - thùng 20 lít 76.000
Sơn phủ Alkyd Hải Âu màu vàng kem (AKP-669) - thùng 20 lít 98.000
Sơn phủ Alkyd Hải Âu màu xám (AKP-761) - thùng 20 lít 91.000
XEM TOÀN BỘ BẢNG GIÁ >>
SẢN PHẨM ĐÃ XEM

1.315 Nón tai bèo vải rằn ri
✅ 65.000đ / cái (chưa VAT)
mua
1.656 Dây áo phản quang màu đỏ
✅ 30.000đ / cái (chưa VAT)
mua
2.079 Súng phun sơn ANEST IWATA W101-134G
✅ 2.400.000đ / cái (chưa VAT)
mua
3.338 Dây cấp inox mạ dài 80cm
✅ 55.000đ / sợi (chưa VAT)
mua
Văn phòng giao dịch bán hàng
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÒA LẠC
347/34-36, Lê Văn Thọ,
phường 9, Quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh
Email:

 

Giấy phép

Đăng ký kinh doanh số 4102016767 của sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM. cấp phép ngày 16/07/2003.

Thông tin xuất hóa đơn VAT

Công ty TNHH Sản xuất Xây dựng Thương mại Dịch vụ Hòa Lạc
311/36, đường số 6, phường 9, Quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh.
MST: 0303055343

Hỗ trợ khách hàng

P: 0902-952-468

P: 0902-952-468
✅mua bao bì son hai au sài gòn ở đâu✅ ✅Hòa lạc robinson chuyên bán buôn ✅bán lẻ các loại bao bì son hai au sài gòn✅