Sơn phủ Epoxy Hải Âu màu xanh dương (EP-3380) thùng 1 lít

Sơn Epoxy (EP 380) được sản xuất trên cơ sở nhựa Epoxy, bột mầu, dung môi hữu cơ, các phụ gia và chất đóng rắn.
Màng sơn có độ bám dính cao trên bề mặt lớp sơn Epoxy chống gỉ, cứng, bóng, chịu mài mòn và bền trong môi trường xâm thực mạnh (nước biển, hóa chất)
Được dùng để sơn phủ trang trí cho tàu thuyền và các kết cấu sắt thép.
Mã sản phẩm: 1.816
Đơn vị: lít
Giá bán: gọi trực tiếpĐiều kiện giao hàng: liên hệ đặt hàng.
Click để xem thêm 1.816

sơn epoxy sơn sàn bê tông

✅sơn SƠN EPOXY PHỦ – XANH DƯƠNG  (EP 352)

✅sơn phủ

✅sơn phủ epoxy hải Sơn Epoxy (EP 352) được sản xuất trên cơ sở nhựa Epoxy✅sơn bột mầu✅sơn phủ dung môi hữu cơ✅sơn phủ epoxy hải các phụ gia và chất đóng rắn✅sơn

✅sơn epoxy hải âu

✅sơn epoxy Màng sơn có độ bám dính cao trên bề mặt lớp sơn Epoxy chống gỉ✅sơn epoxy hải âu cứng✅sơn epoxy bóng✅sơn hải âu chịu mài mòn và bền trong môi trường xâm thực mạnh (nước biển✅son epoxy hai au hóa chất)

✅sơn hải âu

✅son epoxy hai au Được dùng để sơn phủ trang trí cho tàu thuyền và các kết cấu sắt thép✅sơn phủ

✅son epoxy

✅son hai au CÁC THÔNG  SỐ KỸ THUẬT

✅sơn hải âu

✅son hai au  

✅hệ sơn epoxy ✅hệ sơn hai thành phần ✅he son epoxy ✅he son hai thanh phan ✅sơn hai thành phần ✅sơn epoxy sơn sàn ✅sơn epoxy hải âu ✅son epoxy ✅son hai au ✅sơn hải âu ✅he son epoxy ✅sơn epoxy ✅son hai thanh phan ✅sơn phủ epoxy hải ✅sơn epoxy hải âu ✅sơn epoxy ✅son hai au ✅hệ sơn hai thành phần ✅sơn 2 thành phần ✅son epoxy ✅son hai thanh phan ✅sơn epoxy sơn sàn ✅sơn epoxy hải âu ✅son epoxy ✅hệ sơn epoxy ✅keo epoxy ✅sơn 2 thành phần ✅sơn epoxy ✅son hai thanh phan ✅sơn phủ epoxy hải ✅son epoxy hai au ✅son hai au ✅hệ sơn epoxy ✅hệ sơn hai thành phần ✅sơn 2 thành phần ✅son epoxy ✅sơn phủ ✅sơn hải âu ✅son epoxy hai au ✅son epoxy ✅hệ sơn epoxy ✅keo epoxy ✅son 2 thanh phan ✅sơn ✅sơn phủ ✅sơn phủ epoxy hải ✅son epoxy hai au ✅son hai au ✅he son hai thanh phan ✅sơn hai thành phần ✅son 2 thanh phan ✅son epoxy ✅sơn phủ ✅sơn hải âu ✅sơn hải âu ✅he son epoxy ✅he son hai thanh phan ✅keo epoxy ✅son 2 thanh phan ✅sơn hải âu ✅hệ sơn epoxy ✅keo epoxy ✅son 2 thanh phan ✅son epoxy ✅son hai thanh phan ✅sơn phủ epoxy hải ✅son epoxy hai au ✅son epoxy ✅son hai au ✅hệ sơn hai thành phần ✅sơn 2 thành phần ✅sơn epoxy ✅sơn hai thành phần ✅sơn epoxy sơn sàn ✅sơn hải âu ✅hệ sơn epoxy ✅sơn epoxy ✅sơn hai thành phần ✅son 2 thanh phan ✅sơn ✅sơn epoxy ✅sơn hải âu ✅son epoxy hai au ✅son hai au ✅sơn 2 thành phần ✅sơn epoxy sơn sàn ✅sơn hải âu ✅son epoxy hai au ✅son epoxy ✅hệ sơn epoxy ✅keo epoxy ✅son 2 thanh phan ✅son epoxy ✅son hai thanh phan ✅sơn phủ epoxy hải ✅son epoxy hai au ✅son hai au ✅hệ sơn epoxy ✅hệ sơn hai thành phần ✅sơn 2 thành phần ✅son epoxy ✅sơn phủ ✅sơn phủ epoxy hải ✅sơn epoxy hải âu ✅son epoxy ✅hệ sơn epoxy ✅keo epoxy ✅sơn 2 thành phần ✅sơn epoxy ✅son hai thanh phan ✅sơn phủ epoxy hải ✅son hai au ✅hệ sơn epoxy ✅hệ sơn hai thành phần
✅keo epoxy

✅sơn 2 thành phần TT

✅sơn epoxy
✅son 2 thanh phan

✅son epoxy TÊN CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT

✅son hai thanh phan
✅sơn

✅sơn phủ ĐVT

✅sơn phủ epoxy hải
✅sơn epoxy

✅sơn hải âu MỨC CHỈ TIÊU

✅son epoxy hai au
✅son hai au

✅hệ sơn epoxy 1

✅hệ sơn hai thành phần
✅he son hai thanh phan

✅keo epoxy Mầu sắc

✅sơn 2 thành phần
✅sơn hai thành phần

✅son 2 thanh phan  

✅son epoxy
✅sơn epoxy sơn sàn

✅sơn Xanh dương

✅sơn phủ
✅sơn hải âu

✅son epoxy hai au 2

✅son epoxy
✅sơn hải âu

✅son hai au Độ nhớt (ở 25oC ) – không nhỏ hơn

✅hệ sơn epoxy
✅he son epoxy

✅he son hai thanh phan KU

✅keo epoxy
✅sơn epoxy

✅sơn hai thành phần 55

✅son 2 thanh phan
✅sơn

✅sơn phủ 3

✅sơn phủ epoxy hải
✅sơn epoxy

✅sơn hải âu Tỉ lệ pha trộn ( theo thể tích )

✅son epoxy hai au
✅son hai au

✅sơn hải âu  

✅son hai au
✅hệ sơn hai thành phần

✅he son epoxy Sơn/đóng rắn=4/1

✅he son hai thanh phan
✅sơn hai thành phần

✅son 2 thanh phan 4

✅son epoxy
✅sơn epoxy sơn sàn

✅sơn Tỷ trọng (hỗn hợp - ở 25oC)

✅sơn phủ
✅sơn epoxy hải âu

✅sơn epoxy Kg/lít

✅sơn hải âu
✅son epoxy

✅son hai au 1✅son epoxy33 (± 0✅son hai au02)

✅sơn hải âu
✅he son epoxy

✅he son hai thanh phan 5

✅keo epoxy
✅sơn epoxy

✅sơn hai thành phần Độ bám dính (ISO 2409)

✅son 2 thanh phan
✅son hai thanh phan

✅sơn epoxy sơn sàn Điểm

✅sơn
✅sơn phủ epoxy hải

✅sơn epoxy hải âu   1

✅sơn epoxy
✅son hai au

✅sơn hải âu 6

✅son hai au
✅hệ sơn hai thành phần

✅he son epoxy Hm rắn (% theo thể tích)

✅he son hai thanh phan
✅sơn 2 thành phần

✅sơn epoxy %

✅sơn hai thành phần
✅son epoxy

✅son hai thanh phan 52

✅sơn epoxy sơn sàn
✅sơn epoxy hải âu

✅sơn epoxy 7

✅sơn hải âu
✅son epoxy

✅son hai au Chiều dày màng khô  đề nghị

✅sơn hải âu
✅hệ sơn epoxy

✅hệ sơn hai thành phần mm

✅he son epoxy
✅keo epoxy

✅sơn 2 thành phần 50 - 150

✅sơn epoxy
✅son hai thanh phan

✅sơn epoxy sơn sàn 8

✅sơn
✅sơn phủ epoxy hải

✅sơn epoxy hải âu Định mức tiêu hao lý thuyết

✅sơn epoxy
✅son epoxy hai au

✅son epoxy m2/lít

✅son hai au
✅son hai au

✅hệ sơn epoxy 9✅sơn hải âu6 (50mm)

✅hệ sơn hai thành phần
✅sơn 2 thành phần

✅sơn epoxy 9

✅sơn hai thành phần
✅son epoxy

✅son hai thanh phan Thời gian khô (với chiều  dày màng khô 50mm)
✅sơn epoxy sơn sàn                               

✅sơn

✅sơn phủ                                               + Khô bề mặt

✅sơn phủ epoxy hải

✅sơn epoxy hải âu                                               + Khô hồn tồn

✅sơn epoxy
✅son epoxy hai au

✅son epoxy  

✅son hai au

✅sơn hải âu Giờ

✅son hai au
✅hệ sơn hai thành phần

✅he son epoxy 25oC

✅he son hai thanh phan
✅sơn 2 thành phần

✅sơn epoxy 35oC

✅sơn hai thành phần
✅sơn epoxy sơn sàn

✅sơn 6

✅sơn phủ
✅sơn epoxy hải âu

✅sơn epoxy 4

✅sơn hải âu
✅sơn hải âu

✅son hai au 24

✅hệ sơn epoxy
✅he son epoxy

✅he son hai thanh phan 18

✅keo epoxy
✅son 2 thanh phan

✅son epoxy 10

✅son hai thanh phan
✅sơn

✅sơn phủ Thời gian sơn lớp tiếp theo(với chiều dày màng khô 50 mm)✅sơn phủ epoxy hải                                     +Tối thiểu

✅sơn phủ epoxy hải

✅sơn epoxy hải âu                                                + Tối đa

✅sơn epoxy
✅son epoxy hai au

✅son epoxy  

✅son hai au

✅sơn hải âu Giờ

✅son hai au
✅hệ sơn hai thành phần

✅he son epoxy  

✅he son hai thanh phan

✅keo epoxy 12

✅sơn 2 thành phần
✅son epoxy

✅son hai thanh phan Ngy

✅sơn epoxy sơn sàn
✅sơn phủ

✅sơn phủ epoxy hải 30

✅sơn epoxy hải âu
✅son epoxy

✅son hai au 11

✅sơn hải âu
✅hệ sơn epoxy

✅hệ sơn hai thành phần Dung môi pha loãng

✅he son epoxy

✅he son hai thanh phan  Tỷ lệ pha thêm

✅keo epoxy
✅sơn epoxy

✅sơn hai thành phần  

✅son 2 thanh phan

✅son epoxy %

✅son hai thanh phan
✅sơn

✅sơn phủ ES 03

✅sơn phủ epoxy hải

✅sơn epoxy hải âu ( 0 – 5%)

✅sơn epoxy
✅son hai au

✅sơn hải âu 12

✅son hai au
✅hệ sơn hai thành phần

✅he son epoxy Khả năng tương hợp với lớp sơn trước

✅he son hai thanh phan
✅sơn 2 thành phần

✅sơn epoxy Hệ Epoxy

✅sơn hai thành phần
✅sơn epoxy sơn sàn

✅sơn 13

✅sơn phủ
✅sơn epoxy hải âu

✅sơn epoxy Khả năng tương hợp với lớp sơn khác lên nó

✅sơn hải âu
✅son epoxy

✅son hai au Hệ epoxy✅son hai au vinyl✅hệ sơn epoxy cao su clo hóa ✅hệ sơn hai thành phần PU

✅sơn hải âu
✅he son epoxy

✅he son hai thanh phan 14

✅keo epoxy
✅sơn epoxy

✅sơn hai thành phần Thời gian sống

✅son 2 thanh phan
✅son hai thanh phan

✅sơn epoxy sơn sàn 6 - 8 giờ

✅sơn
✅sơn epoxy

✅sơn hải âu 15

✅son epoxy hai au
✅son hai au

✅sơn hải âu Phương pháp sơn

✅son hai au
✅hệ sơn hai thành phần

✅he son epoxy Súng phun✅he son epoxy chổi hoặc cọ lăn

✅he son hai thanh phan
✅sơn hai thành phần

✅son 2 thanh phan 16

✅son epoxy
✅sơn epoxy sơn sàn

✅sơn Bao bì

✅sơn phủ
✅sơn epoxy hải âu

✅sơn epoxy Hệ sơn hai thành phần

✅sơn hải âu

✅son epoxy hai au Sơn 16 lít - Đóng rắn 4 lít

✅son epoxy

✅son hai au Sơn 4 lít - Đóng rắn 1 lít✅sơn epoxy hải âu

✅sơn hải âu
✅he son epoxy

✅he son hai thanh phan
✅keo epoxy  

✅sơn 2 thành phần

Bảng màu sơn Hải Âu

1. Bảng giá sơn Epoxy Hải Âu2. Sơn Epoxy Bestmix3. Bảng giá sơn nước Nippon4. Bảng giá sơn INTEK5. Bảng giá sơn nước - sơn trang trí Kova 6. Bảng giá sơn Epoxy Hải Âu7. Bảng giá sơn Jotun8. Bảng giá sơn Kansai9. Bảng giá Sơn Mô Tô Kiều10. 11. Bảng giá Sơn tàu biển Rainbow12. 13. Bảng giá nhóm sơn nước cao cấp Rainbow14. Bảng giá nhóm sơn Epoxy Rainbow 15. Bảng giá nhóm sơn Alkyd cao cấp Rainbow16. Bảng giá nhóm sơn PU - PU chống thấm cao cấp Rainbow17. Sơn chống ăn mòn rainbow18. Sơn nước gốc dầu RAINBOW - Cement mortar paint19. Bảng giá Sơn nung Rainbow20. Bảng giá SƠN KLC21. Bảng giá sơn gỗ OSEVEN22. Bảng giá sơn Epoxy Hải Âu23. Bảng giá sơn Alkyd Hải Âu24. Bảng giá sơn PU Hải Âu25. Bảng giá sơn Cao Su clo hóa Hải Âu26. Bảng giá Sơn chịu nhiệt Hải Âu27. Bảng giá sơn biến tính Hải Âu28. Bảng giá sơn Acrylic Hải Âu29. Bảng giá sơn Bê tông Hải Âu

Bảng giá sơn Epoxy Hải Âu

Danh mục Giá bán
son epoxy hai au✅Sơn Epoxy Hải Âu chống gỉ giàu kẽm EP-701 thùng 3,5 lít 250.000
son epoxy✅Sơn chống gỉ Epoxy Hải Âu - màu Nâu EP - 502 thùng 1 lít 125.000
son hai au✅Sơn chống gỉ Epoxy Hải Âu - màu Nâu EP - 502 thùng 5 lít 121.000
sơn hải âu✅Sơn phủ Epoxy Hải Âu - màu Xám sáng EP-752 thùng 5 lít 134.000
son hai au✅Sơn chống gỉ Epoxy Hải Âu - màu cam EP - 605 thùng 20 lít 125.000
hệ sơn epoxy✅Sơn phủ Epoxy Hải Âu - màu Đỏ nâu EP - 550 thùng 5 lít 134.000
hệ sơn hai thành phần✅Sơn phủ Epoxy Hải Âu - màu Đỏ nâu EP - 550 thùng 20 lít 131.000
he son epoxy✅Sơn phủ Epoxy Hải Âu - màu Trắng EP- 790 thùng 5 lít 136.000
he son hai thanh phan✅Sơn phủ Epoxy Hải Âu - màu Xanh ngọc EP- 256 thùng 1 lít 138.000
keo epoxy✅Dung môi sơn Epoxy Hải Âu ES - 03 thùng 20 lít 57.000
XEM TOÀN BỘ BẢNG GIÁ >>
SẢN PHẨM ĐÃ XEM

7 Giày bộ đội cao cổ
✅ 95.000đ / đôi (chưa VAT)
mua
Văn phòng giao dịch bán hàng
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÒA LẠC
347/34-36, Lê Văn Thọ,
phường 9, Quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh
Email:

 

Giấy phép

Đăng ký kinh doanh số 4102016767 của sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM. cấp phép ngày 16/07/2003.

Thông tin xuất hóa đơn VAT

Công ty TNHH Sản xuất Xây dựng Thương mại Dịch vụ Hòa Lạc
311/36, đường số 6, phường 9, Quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh.
MST: 0303055343

Hỗ trợ khách hàng

P: 0902-952-468

P: 0902-952-468
✅nơi bán sơn epoxy sơn sàn bê tông, ✅ Chất Lượng Uy Tín ✅ Khuyến Mãi Hot! ✅ Ship Hàng Theo Yêu Cầu