Sơn phủ Epoxy Hải Âu màu xanh lá (EP-3275) thùng 20 lít

Sơn Epoxy (EP-275) được sản xuất trên cơ sở nhựa Epoxy, bột mầu, dung môi hữu cơ, các phụ gia và chất đóng rắn.
Màng sơn có độ bám dính cao trên bề mặt lớp sơn Epoxy chống gỉ, cứng, bóng, chịu mài mòn và bền trong môi trường xâm thực mạnh ( nước biển, hóa chất)
Được dùng để sơn phủ trang trí cho tàu thuyền và các kết cấu sắt thép.
Mã sản phẩm: 1.753
Đơn vị: lít
Giá bán: 185.000 đ
Điều kiện giao hàng: liên hệ đặt hàng.
Click để xem thêm 1.753

pha trộn sơn hải âu

✅sơn SƠN EPOXY PHỦ – XANH LÁ  (EP- 275)

✅sơn phủ

✅sơn phủ epoxy hải Sơn Epoxy (EP-275) được sản xuất trên cơ sở nhựa Epoxy✅sơn bột mầu✅sơn phủ dung môi hữu cơ✅sơn phủ epoxy hải các phụ gia và chất đóng rắn✅sơn

✅sơn epoxy hải âu

✅sơn epoxy Màng sơn có độ bám dính cao trên bề mặt lớp sơn Epoxy chống gỉ✅sơn epoxy hải âu cứng✅sơn epoxy bóng✅sơn hải âu chịu mài mòn và bền trong môi trường xâm thực mạnh ( nước biển✅son epoxy hai au hóa chất)

✅sơn hải âu

✅son epoxy hai au Được dùng để sơn phủ trang trí cho tàu thuyền và các kết cấu sắt thép✅sơn phủ

✅son epoxy

✅son hai au  

✅sơn hải âu ✅son hai au ✅hệ sơn epoxy ✅hệ sơn hai thành phần ✅sơn 2 thành phần ✅son epoxy ✅sơn phủ ✅sơn hải âu ✅son epoxy hai au ✅son epoxy ✅hệ sơn epoxy ✅keo epoxy ✅son 2 thanh phan ✅sơn ✅sơn phủ ✅sơn phủ epoxy hải ✅son epoxy hai au ✅son hai au ✅he son hai thanh phan ✅sơn hai thành phần ✅son 2 thanh phan ✅son epoxy ✅sơn phủ ✅sơn hải âu ✅sơn hải âu ✅he son epoxy ✅he son hai thanh phan ✅keo epoxy ✅son 2 thanh phan ✅sơn ✅sơn epoxy ✅son hai au ✅sơn hải âu ✅son hai au ✅he son hai thanh phan ✅sơn hai thành phần ✅pha trộn sơn hải ✅sơn epoxy hải âu ✅sơn epoxy ✅sơn hải âu ✅sơn hải âu ✅he son epoxy ✅sơn epoxy ✅son hai thanh phan ✅pha trộn sơn hải ✅sơn ✅sơn epoxy ✅son hai au ✅hệ sơn hai thành phần ✅sơn 2 thành phần ✅sơn epoxy ✅sơn hai thành phần ✅pha trộn sơn hải ✅sơn epoxy hải âu ✅son epoxy ✅hệ sơn epoxy ✅hệ sơn hai thành phần ✅he son epoxy ✅sơn epoxy ✅sơn phủ epoxy hải ✅son hai au ✅hệ sơn hai thành phần ✅sơn 2 thành phần ✅sơn epoxy ✅sơn hai thành phần ✅pha trộn sơn hải ✅sơn epoxy hải âu ✅sơn epoxy ✅sơn hải âu ✅sơn hải âu ✅he son epoxy ✅he son hai thanh phan ✅keo epoxy ✅son 2 thanh phan ✅sơn epoxy ✅son hai au ✅hệ sơn hai thành phần ✅he son epoxy ✅he son hai thanh phan ✅sơn hai thành phần ✅pha trộn sơn hải ✅sơn ✅sơn phủ ✅sơn hải âu ✅hệ sơn epoxy ✅sơn epoxy ✅sơn ✅sơn phủ ✅sơn phủ epoxy hải ✅son epoxy hai au ✅son hai au ✅he son hai thanh phan ✅keo epoxy ✅sơn 2 thành phần ✅son epoxy ✅sơn phủ ✅sơn hải âu ✅son epoxy hai au ✅son epoxy ✅hệ sơn epoxy ✅keo epoxy ✅son 2 thanh phan ✅son epoxy ✅son hai thanh phan ✅sơn phủ epoxy hải ✅son epoxy hai au ✅son hai au ✅hệ sơn epoxy ✅hệ sơn hai thành phần ✅sơn 2 thành phần ✅son epoxy ✅sơn hải âu ✅son epoxy hai au ✅son epoxy
✅he son epoxy
✅he son hai thanh phan TT
✅keo epoxy
✅sơn epoxy
✅sơn hai thành phần TÊN CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT
✅son 2 thanh phan
✅son hai thanh phan
✅pha trộn sơn hải ĐVT
✅sơn
✅sơn phủ epoxy hải
✅sơn epoxy hải âu MỨC CHỈ TIÊU
✅sơn epoxy
✅son hai au
✅sơn hải âu 1
✅son hai au
✅hệ sơn hai thành phần
✅he son epoxy Mầu sắc
✅he son hai thanh phan
✅sơn 2 thành phần
✅sơn epoxy  
✅sơn hai thành phần
✅son epoxy
✅son hai thanh phan Xanh lá cây
✅pha trộn sơn hải
✅sơn epoxy hải âu
✅sơn epoxy 2
✅sơn hải âu
✅son epoxy
✅son hai au Độ nhớt (ở 25oC ) – không nhỏ hơn
✅sơn hải âu
✅hệ sơn epoxy
✅hệ sơn hai thành phần KU
✅he son epoxy
✅keo epoxy
✅sơn 2 thành phần 55
✅sơn epoxy
✅son hai thanh phan
✅pha trộn sơn hải 3
✅sơn
✅sơn phủ epoxy hải
✅sơn epoxy hải âu Tỉ lệ pha trộn ( theo thể tích )
✅sơn epoxy
✅son epoxy hai au
✅son epoxy  
✅son hai au
✅son hai au
✅hệ sơn epoxy Sơn/đóng rắn=4/1
✅hệ sơn hai thành phần
✅sơn 2 thành phần
✅sơn epoxy 4
✅sơn hai thành phần
✅son epoxy
✅son hai thanh phan Tỷ trọng (hỗn hợp - ở 25oC)
✅pha trộn sơn hải
✅sơn phủ
✅sơn phủ epoxy hải Kg/lít
✅sơn epoxy hải âu
✅sơn hải âu
✅son epoxy hai au 1✅son epoxy33 (± 0✅son hai au02)
✅son epoxy
✅hệ sơn epoxy
✅hệ sơn hai thành phần 5
✅he son epoxy
✅keo epoxy
✅sơn 2 thành phần Độ bám dính (ISO 2409)
✅sơn epoxy
✅son 2 thanh phan
✅son epoxy Điểm
✅son hai thanh phan
✅sơn
✅sơn phủ   1
✅sơn phủ epoxy hải
✅son epoxy hai au
✅son epoxy 6
✅son hai au
✅son hai au
✅hệ sơn epoxy Hàm rắn (% theo thể tích)
✅hệ sơn hai thành phần
✅he son hai thanh phan
✅keo epoxy %
✅sơn 2 thành phần
✅sơn hai thành phần
✅son 2 thanh phan 51
✅son epoxy
✅sơn phủ
✅sơn phủ epoxy hải 7
✅sơn epoxy hải âu
✅sơn hải âu
✅son epoxy hai au Chiều dày màng khô  đề nghị
✅son epoxy
✅sơn hải âu
✅son hai au mm
✅hệ sơn epoxy
✅he son epoxy
✅he son hai thanh phan 50 - 150
✅keo epoxy
✅son 2 thanh phan
✅son epoxy 8
✅son hai thanh phan
✅sơn
✅sơn phủ Định mức tiêu hao lý thuyết
✅sơn phủ epoxy hải
✅sơn epoxy
✅sơn hải âu m2/lít
✅son epoxy hai au
✅son hai au
✅sơn hải âu 9✅sơn hải âu3 (50mm)
✅son hai au
✅he son hai thanh phan
✅keo epoxy 9
✅sơn 2 thành phần
✅sơn hai thành phần
✅son 2 thanh phan Thời gian khô (với chiều  dày màng khô 50mm)
✅son epoxy
✅son hai thanh phan       + Khô bề mặt
✅pha trộn sơn hải
✅sơn                      + Khô hoàn toàn
✅sơn phủ
✅sơn epoxy hải âu
✅sơn epoxy  
✅sơn hải âu
✅son epoxy hai au Giờ
✅son epoxy
✅sơn hải âu
✅son hai au 25oC
✅hệ sơn epoxy
✅he son epoxy
✅he son hai thanh phan 35oC
✅keo epoxy
✅son 2 thanh phan
✅son epoxy 6
✅son hai thanh phan
✅sơn
✅sơn phủ 4
✅sơn phủ epoxy hải
✅son epoxy hai au
✅son epoxy 24
✅son hai au
✅son hai au
✅hệ sơn epoxy 18
✅hệ sơn hai thành phần
✅sơn 2 thành phần

✅sơn epoxy 10

✅sơn hai thành phần
✅son epoxy

✅son hai thanh phan Thời gian sơn lớp tiếp theo (với chiều dày màng khô 50 mm)

✅pha trộn sơn hải

✅sơn + Tối thiểu

✅sơn phủ

✅sơn phủ epoxy hải + Tối đa

✅sơn epoxy hải âu
✅sơn hải âu

✅son epoxy hai au Giờ

✅son epoxy
✅sơn hải âu

✅son hai au 12

✅hệ sơn epoxy
✅keo epoxy

✅sơn 2 thành phần Ngày

✅sơn epoxy
✅son 2 thanh phan

✅son epoxy 30

✅son hai thanh phan
✅sơn phủ epoxy hải
✅sơn epoxy hải âu 11
✅sơn epoxy
✅son epoxy hai au
✅son epoxy Dung môi pha loãng
✅son hai au
✅sơn hải âu  Tỷ lệ pha thêm
✅son hai au
✅hệ sơn hai thành phần
✅he son epoxy  
✅he son hai thanh phan
✅keo epoxy %
✅sơn 2 thành phần
✅sơn hai thành phần
✅son 2 thanh phan ES 03
✅son epoxy
✅son hai thanh phan ( 0 – 5%)
✅pha trộn sơn hải
✅sơn epoxy hải âu
✅sơn epoxy 12
✅sơn hải âu
✅son epoxy
✅son hai au Khả năng tương hợp với lóp sơn trước
✅sơn hải âu
✅hệ sơn epoxy
✅hệ sơn hai thành phần Hệ Epoxy
✅he son epoxy
✅sơn epoxy
✅sơn hai thành phần 13
✅son 2 thanh phan
✅son hai thanh phan
✅pha trộn sơn hải Khả năng tương hợp với lớp sơn khác lên nó
✅sơn
✅sơn phủ epoxy hải
✅sơn epoxy hải âu Hệ epoxy✅son hai au vinyl✅hệ sơn epoxy cao su clo hoá ✅hệ sơn hai thành phần PU
✅sơn epoxy
✅son hai au
✅sơn hải âu 14
✅son hai au
✅hệ sơn hai thành phần
✅he son epoxy Thời gian sống
✅he son hai thanh phan
✅sơn 2 thành phần
✅sơn epoxy 6 - 8 giờ
✅sơn hai thành phần
✅pha trộn sơn hải
✅sơn 15
✅sơn phủ
✅sơn epoxy hải âu
✅sơn epoxy Phương pháp sơn
✅sơn hải âu
✅son epoxy
✅son hai au Súng phun✅he son epoxy chổi hoặc cọ lăn
✅sơn hải âu
✅he son epoxy
✅he son hai thanh phan 16
✅keo epoxy
✅sơn epoxy
✅sơn hai thành phần Bao bì
✅son 2 thanh phan
✅son hai thanh phan
✅pha trộn sơn hải Hệ sơn hai thành phần
✅sơn
✅sơn phủ Sơn 16 lít - Đóng rắn 4 lít
✅sơn phủ epoxy hải
✅sơn epoxy hải âu Sơn 4 lít - Đóng rắn 1 lít✅sơn phủ epoxy hải
✅sơn epoxy
✅son hai au

✅sơn hải âu  

✅son hai au

✅hệ sơn epoxy

✅hệ sơn hai thành phần
✅he son epoxy

✅he son hai thanh phan Hình ảnh sàn nhà xưởng sử dụng sơn bê tông và epoxy.

✅keo epoxy

✅sơn 2 thành phần  

✅sơn epoxy

✅sơn hai thành phần

✅son 2 thanh phan

✅son epoxy Phương pháp thi công mặt sàn bê tông bằng sơn epoxy

✅son hai thanh phan

✅pha trộn sơn hải  

✅sơn
✅sơn phủ

✅sơn phủ epoxy hải  

✅sơn epoxy hải âu

Bảng màu sơn Hải Âu

1. Bảng giá sơn Epoxy Hải Âu2. Sơn Epoxy Bestmix3. Bảng giá sơn nước Nippon4. Bảng giá sơn INTEK5. Bảng giá sơn nước - sơn trang trí Kova 6. Bảng giá sơn Epoxy Hải Âu7. Bảng giá sơn Jotun8. Bảng giá sơn Kansai9. Bảng giá Sơn Mô Tô Kiều10. 11. Bảng giá Sơn tàu biển Rainbow12. 13. Bảng giá nhóm sơn nước cao cấp Rainbow14. Bảng giá nhóm sơn Epoxy Rainbow 15. Bảng giá nhóm sơn Alkyd cao cấp Rainbow16. Bảng giá nhóm sơn PU - PU chống thấm cao cấp Rainbow17. Sơn chống ăn mòn rainbow18. Sơn nước gốc dầu RAINBOW - Cement mortar paint19. Bảng giá Sơn nung Rainbow20. Bảng giá SƠN KLC21. Bảng giá sơn gỗ OSEVEN22. Bảng giá sơn Epoxy Hải Âu23. Bảng giá sơn Alkyd Hải Âu24. Bảng giá sơn PU Hải Âu25. Bảng giá sơn Cao Su clo hóa Hải Âu26. Bảng giá Sơn chịu nhiệt Hải Âu27. Bảng giá sơn biến tính Hải Âu28. Bảng giá sơn Acrylic Hải Âu29. Bảng giá sơn Bê tông Hải Âu

Bảng giá sơn Epoxy Hải Âu

Danh mục Giá bán
son epoxy hai au✅Sơn Epoxy chống gỉ chịu hóa chất Hải Âu - màu Xám EH - 702 thùng 16,8 lít 0
son epoxy✅Sơn chống gỉ Epoxy Hải Âu - màu Nâu EP - 502 thùng 1 lít 125.000
son hai au✅Sơn chống gỉ Epoxy Hải Âu - màu cam EP - 605 thùng 5 lít 128.000
sơn hải âu✅Sơn phủ Epoxy Hải Âu - màu Xanh ngọc EP- 256 thùng 5 lít 135.000
son hai au✅Sơn phủ Epoxy Hải Âu - màu Xanh hòa bình EP - 355 thùng 1 lít 137.000
Sơn phủ xám chịu hóa ( EH-752 ) - thùng 1L 0
hệ sơn hai thành phần✅Dung môi sơn Epoxy Hải Âu ES - 03 thùng 1 lít 62.000
he son epoxy✅Dung môi sơn Epoxy Hải Âu ES - 03 thùng 5 lít 59.000
he son hai thanh phan✅Sơn phủ xám Epoxy Hải Âu EP - 763 thùng 5 lít 134.000
Sơn chống lót chống gỉ Epoxy Hải Âu - màu Xám HEP - 706 thùng 20 lít 175.000
XEM TOÀN BỘ BẢNG GIÁ >>
SẢN PHẨM ĐÃ XEM

1.711 Khẩu trang y tế than hoạt tính
✅ 120.000đ / hộp (chưa VAT)
mua
2.466 Bít tất nam màu đen 09 - CPY
✅ 22.000đ / đôi (chưa VAT)
mua
Văn phòng giao dịch bán hàng
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÒA LẠC
347/34-36, Lê Văn Thọ,
phường 9, Quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh
Email:

 

Giấy phép

Đăng ký kinh doanh số 4102016767 của sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM. cấp phép ngày 16/07/2003.

Thông tin xuất hóa đơn VAT

Công ty TNHH Sản xuất Xây dựng Thương mại Dịch vụ Hòa Lạc
311/36, đường số 6, phường 9, Quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh.
MST: 0303055343

Hỗ trợ khách hàng

P: 0902-952-468

P: 0902-952-468
✅mua pha trộn sơn hải âu ở đâu✅ ✅Hòa lạc robinson chuyên bán buôn ✅bán lẻ các loại pha trộn sơn hải âu✅